KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców miejscowości:

BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I, CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA,

że w związku z wykryciem bakterii grupy coli w wodociągu zbiorowym Wierzba, WODA NIE NADAJE SIĘ DO:

przygotowania napojów i potraw mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania.

Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informuje się mieszkańców, że woda do spożycia będzie dowożona zgodnie z harmonogramem, który zamieszczony jest na stronie internetowej: www.staryzamosc.pl

Stary Zamość, 17 października 2018 r.

Waldemar Raczyński
Wójt Gminy Stary Zamość

  

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu z dnia 17.10.2018 r. o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba gm. Stary Zamość, powiat zamojski - brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

KOMUNIKAT

w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 26 września 2018 r. stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – Wierzba gm. Stary Zamość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 1część A i C (tabela 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Wójt Gminy Stary Zamość
Waldemar Raczyński

Pismo z dnia 28.09.2018 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu stwierdzające przydatność wody do spożyciaz wodociągu Wierzba.podsumowanie popz2017 2018

Stary Zamość, 23 września 2018 r.

KOMUNIKAT

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia (po przegotowaniu) z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) zawiadomił, że wyniki analiz próbek wody pobranych
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość wykazały:

- warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi (po przegotowaniu).

W związku z powyższym została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Ponadto informuję, że:

1. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I,  CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA.   

2. Zostały przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów: Bakterii grupy coli.

3. Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej.

 

>Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

Stary Zamość, 21 września 2018 r.

 

KOMUNIKAT

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) zawiadamia, że wyniki analiz próbek wody pobranych
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość wykazały:

- brak przydatności wody do spożycia

 

przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli i nakazuje unieruchomienie ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Jednocześnie zezwala po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów na utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ponadto informuję, że:

1. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I, CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA.  

2. Zostały przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów: Bakterii grupy coli.

3. Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej.

Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba.