OGŁOSZENIE

W dniach 20-21 listopada 2012 roku od godz. 9.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy, odbędzie się szkolenie w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Projektu "Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość" pod tytułem:

"RODZINA BEZPIECZNA FINANSOWO".

Tematem szkolenia będą zagadnienia z zakresu:

- edukacji finansowej rodziny

- planowania wydatków

- pułapek kredytowych

- sposobów oszczędzania

- zarządzania długiem i wiele innych.

Szkolenie skierowane jest do uczestników projektu oraz innych zainteresowanych mieszkańców gminy.

 

ZAPRASZAMY