Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającym rozporządzeniem w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. zostaje ona zakończona w dniu 13 marca 2020r.

Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów do stawienia się do kalifikacji wojskowej w okresie
16 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020 roku tracą ważność.

Osoby, które otrzymały więc wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie mają już obowiązku zgłaszania się przed powiatowe komisje lekarskie.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem.