Informacja Wojewody Lubelskiego z 2 lipca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1161) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem

Informacja Wojewody Lubelskiego z 22 czerwca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066)  wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem

Informacja Wojewody Lubelskiego z 12 czerwca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1031)  wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem

Informacja Wojewody Lubelskiego z 9 czerwca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1006)  wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem

Informacja Wojewody Lubelskiego z 4 czerwca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 991)  wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem

Informacja Wojewody Lubelskiego z 1 czerwca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 966) wskazujących ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionymi rozporządzeniami

Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 7.05.2020 r. zawieszająca działalność placówek wsparcia dziennego od 11.05-24.05.2020 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792)

Informacja Wojewody Lubelskiego z 28.04.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach

Decyzja Wojewody Lubelskiego dot. zawieszenia placówek pobytu dziennego do 10 maja 2020 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697)

Informacja Wojewody Lubelskiego z 17 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673 i 674)

Informacja Wojewody Lubelskiego z 15 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658)

Informacja Wojewody Lubelskiego z 2.04.2020 r. o rozporządzeniu RM z 31.03.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 i 577)

Informacja Wojewody Lubelskiego z 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów związanych z zastosowaniem ulg dotyczących należności pieniężnych

Informacja Wojewody Lubelskiego z 25 marca 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).

Polecenia Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca br. dot. placówek dziennych

Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca br. dot. zlecenia podległym strażom gminnym (miejskim) podejmowanie działań informacyjnych, które, w czasie obowiązywania stanu epidemii, będą zachęcały mieszkańców w szczególności do pozostania w domu

Informacja Wojewody Lubelskiego z 21 marca br. dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Informacja Zarządu Okręgu Lubelskiego ZHR

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 14.03.2020 r. dot. pomocy osobom bezdomnym

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 14.03.2020 r. dot. pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym

Informacja Wojewody Lubelskiego z 14.03.2020 r. dot. rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego od 14 maraca 2020 r. do odwołania

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności instytucji pomocy społecznej

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych

Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego