Informacja Wojewody Lubelskiego z 25 marca 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).

Polecenia Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca br. dot. placówek dziennych

Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca br. dot. zlecenia podległym strażom gminnym (miejskim) podejmowanie działań informacyjnych, które, w czasie obowiązywania stanu epidemii, będą zachęcały mieszkańców w szczególności do pozostania w domu

Informacja Wojewody Lubelskiego z 21 marca br. dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Informacja Zarządu Okręgu Lubelskiego ZHR

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 14.03.2020 r. dot. pomocy osobom bezdomnym

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 14.03.2020 r. dot. pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym

Informacja Wojewody Lubelskiego z 14.03.2020 r. dot. rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego od 14 maraca 2020 r. do odwołania

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności instytucji pomocy społecznej

Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych

Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego