2018 07 16 konferencja ASF

meteo 13 14 07 2018

meteo 12 13 07 2018

ogloszenie susza 2018

dobry start 300 dla ucznia "Dobry Start" dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż będzie realizował rządowy program ,, Dobry Start (300+).

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA?

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia.

Wypłata świadczenia ,,Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek.

Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE "DOBRY START"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Od 1 lipca 2018r. Będzie można złożyć wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

-          Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

-         Bankowości elektronicznej

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w przypadku wniosków składanych w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, Stary Zamość 6, 22 – 417, pokój nr 25 ( I piętro) nr. tel. 84 61 63 253 / 519 541 805.

 

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upłynie 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart