Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Gminy Stary Zamość na placu po GS SCH w Starym Zamościu.

       PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stary Zamość następujące rodzaje segregowanych odpadów:

meble i inne odpady wielkogabarytowe

odpady zielone

zużyte baterie i akumulatory

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

odpady niebezpieczne

styropian budowlany i opakowaniowy

zużyte opony

odpady poremontowe i budowlane

       Szczegółowy regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Zamościu znajduje się [tutaj]