Gmina Stary Zamość informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.):

  • podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy jest firma EKO-KRAS Sp. z o. o. ul. Marii Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik
    od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  • miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów

Harmonogram 2018

 Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi należy wnosić kwartalnie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stary Zamość, Bank Spółdzielczy w Izbicy O/Stary Zamość Nr 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 w następujących terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 czerwca, III rata do 15 września, IV rata do 15 grudnia.

 

pszok

 Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Stary Zamość (PSZOK) Pobierz regulamin PSZOK

 

wspolny system segregacji

Pobierz poradnik Wspólny System Segregacji Odpadów

 


nie pal plastiku 001 Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Czytaj cały artykuł...

Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Stary Zamość (zobacz wykaz...)