Stary Zamość, dnia 11 sierpnia 2017r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY Stary Zamość

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że w dniach od 16 sierpnia 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na stronie internetowej Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.plw sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 17 sierpnia 2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Zamość.

3. Warsztatów w dniu 17 sierpnia 2017 r. na których omówiony zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 16 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Zamość, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Stary Zamość, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r., do godziny 15.30.

Uwagi i opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 22 sierpnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, w tym propozycji przedsięwzięć jest Wójt Gminy Stary Zamość.

 

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość na lata 2017 – 2023

Formularz zgłaszania uwag i przedsięwzięć KONSULTACJE SPOŁECZNE – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stary Zamość

 

Stary Zamość, dnia 8 sierpnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, iż w dniach od 9 sierpnia 2017 r. do dnia 14 sierpnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stary Zamość dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w następującej formach:

  1. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 10.08.2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy wcześniej przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 84 6164231 podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Zamość.
  2. Debaty Konsultacyjnej w dniu 10.08.2017 r. na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Zamość – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Gminy sala 32.
  3. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji"). Wypełnione formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2017 r. do Urzędu Gminy Stary Zamość pocztą tradycyjną (Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość oraz elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także złożyć bezpośrednio w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 9 sierpnia 2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji") oraz w pokoju nr 3 w budynku Urzędu Gminy. Formularz konsultacyjny będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

 

Formularz Konsultacyjny dotyczący projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stary Zamość

Ankieta na Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość

Mapy Gminy Stary Zamość: Negatywne zjawiska gospodarcze, Negatywne zjawiska przestrzenno - funkcjonalne, Negatywne zjawiska społeczne, Negatywne zjawiska środowiskowe, Negatywne zjawiska techniczne, Podobszary rewitalizacji, Podobszary zdegradowane

Ogłoszenie

Wójta Gminy Stary Zamość

o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

w Gminie Stary Zamość

Informuję mieszkańców Gminy Stary Zamość, że do dnia 08.08.2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do Rady Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Zgłoszenia na członków Rady Rewitalizacji przyjmowane są od:

a)      mieszkańców Gminy Stary Zamość – trzech przedstawicieli

b)      organizacji pozarządowych – dwóch przedstawicieli

c)      przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stary Zamość – dwóch przedstawicieli

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Stary Zamość (sekretariat) w terminie do dnia 08.08.2017 r.

W załączeniu druki zgłoszeń , listy poparcia

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                  Waldemar Raczyński

 

Załączniki kandydaci do składu Rady Rewitalizacji