Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Gospodarka Rolnictwo

Informacje statystyczne dostępne są w Banku Danych Lokalnych GUS

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Rolnictwo

Drukuj


Ares 500

Gminny Ośrodek Doradztwa Rolniczego
oddział Sitno

 • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  www.wodr.konskowola.pl
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  www.arimr.gov.pl
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  www.minrol.gov.pl
 • Krus

  www.krus.gov.pl
  KRUS Zamość
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  min-rozw-reg
  www.mrr.gov.pl
 • Serwis rolniczy
  rolnicy-com
  rolnicy.com
 • FAPA - Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa
  fapa
  www.fapa.com.pl
 •  

  Gmina Stary Zamość jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią prawie 70,53% ogólnego obszaru gminy i wynoszą 6855 ha. Gleby gminy są II-IV klasy. Struktura użytków rolnych w gminie w roku 2008 przedstawia się następująco:

   

  Tabela 1. Struktura użytków rolnych.

  Typ użytków rolnych Powierzchnia w ha
  Grunty orne 5804
  Uprawy 5669
  Ugory 135
  Sady 164
  Łąki 887
  Pastwiska 50

  Wszystkie gospodarstwa w gminie są indywidualne.

  Tabela 2. Gospodarstwa rolne w gminie Stary Zamość w roku 2002.

  Gospodarstwa według rodzaju Ilość
  gospodarstwa
  1443
  gospodarstwa indywidualne powyżej 1 ha 1123

   

  Tabela 3. Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wg stanu na rok 2002.

  Grupa użytków rolnych Ilość gospodarstw %
  ogółem 1 443 100
  0-1 ha 320 22,1
  1-2 ha 176 12,2
  2-5 ha 401 27,7
  5-7 ha 195 13,5
  7-10 ha 170 11,7
  10-15 ha 114 7,9
  15-20 ha 33 2,2
  20-50 ha 34 2,3
  50-100 ha 0 0
  powyżej 100 ha 0 0

  AgroNews - Najnowsze wiadomości dotyczące rolnictwa. Telewizja Interaktywna. Maszyny rolnicze. Dotacje. KRUS. ARIMR. ANR. Portal rolniczy. Ceny zbóż. ceny żywca. Rolnictwo. Na stronach FORUM rolnicze. Środki ochrony roślin. nawozy, weterynaria, zboża, okopowe, pastewne, trzoda chlewna, bydło, pasze, agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, warzywa, owoce, maszyny rolnicze, dom i ogród:

  AgroNews


  Najwięcej jest gospodarstw rolnych o powierzchni od 2 do 5 ha – stanowią one ok. 27,7 % wszystkich gospodarstw. Gospodarstwa do 1 ha włącznie stanowią aż ponad 22% wszystkich gospodarstw. W gminie dominują gospodarstwa bardzo małe struktura gruntów jest bardzo rozdrobniona. Pojawiają się gospodarstwa duże-powyżej 50 hektarów. W gospodarstwach o małym areale opłacalność produkcji jest zbyt niska i rolników nie stać na to by stosować nowoczesne technologie. Rozwijają się natomiast gospodarstwa o dużym areale i produkcji zwierzęcej.

  Fot.1 Krajobraz żniw w gmnie Stary Zamość.

  alt

  W gminie Stary Zamość najwięcej uprawia się pszenicy -około 33% wszystkich zasiewów. Jest to związane głównie z wysoką klasą gleb, które występują na terenie gminy i pozwalają na duże plony pszenicy. Znaczące są też powierzchnie upraw mieszanek zbożowych (14%), jęczmienia jarego (8%), rzepaku (5%). Ważną grupę płodów rolnych stanowią też buraki cukrowe (6%).

  alt
  Fot. 2 Krajobraz rolniczy jesienią w miejscowości Wierzba.


  Fot. 3 Krajobraz rolniczy latem w gminie Stary Zamość.

  alt
  Fot. 4 Widok na pastwiska w okolicach Krasnego.

  Tabela 4. Uprawy w gminie Stary Zamość w roku 2008.

  Uprawa Powierzchnia (ha)
  ogólem 5669
  pszenica ozima 1680
  pszenica jara 200
  żyto 452
  jęczmień ozimy 5
  jęczmień jary 470
  owies 200
  pszenżyto ozime 100
  pszenżyto jare 29
  mieszanki zbożowe ozime 0
  mieszanki zbożowe jare 830
  gryka, proso i inne zbożowe 6
  kukurydza na ziarno 60
  kukurydza na zielonkę 102
  strączkowe pastewne na zielonkę 10
  motylkowe pastewne 58
  trawy polowe na zielonkę 10
  inne pastewne na zielonkę 151
  mieszanki zbożowo-strączkowe 16
  strączkowe jadalne 4
  ziemniaki 152
  buraki cukrowe 360
  rzepak ozimy 250
  rzepak jary 25
  inne oleiste 10
  okopowe pastewne 65
  warzywa gruntowe 59
  truskawki 42
  tytoń 40
  chmiel 20
  kwiaty i rosliny ozdobne gruntowe 12
  kwiaty i rośliny ozdobne pod osłoną 12
  warzywa pod osłoną 18

  W gminie dobrze rozwinęła się hodowla bydła i trzody chlewnej.

  Tabela 5. Pogłowie zwierząt gospodarskich w gminie Stary Zamość dane na rok 2002.

  Zwierzęta Ilość
  bydło 2944
  krowy 1996
  trzoda chlewna 3756
  lochy 526
  konie 564
  owce 438
  kury 20082
  kury nioski 12513
  kozy 151