Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacjiProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

ministerstwo pracy i polityki spolecz logopomoc zywnosciowa logo 2014 2020

Informujemy, iż rozpoczęła się kolejna edycja POPŻ Podprogram 2017 i trwać będzie do końca maja 2018 r. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczy 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do tutejszego GOPS w celu złożenia dokumentacji potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2017 prowadzone będą także działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz korzystających z POPŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2017 prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Zamościu tel. 84 616 32 43, tel. komórkowy 512434980 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops-stzamosc@wp.pl

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz informacja na stronie internetowej Gminy.


swiadczenia dla rodzin 500plus
Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (pobierz wnioski...)


rso  Regionalny System Ostrzegania RSO (ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych) (więcej...)


logo lgszz Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej" (czytaj ogłoszenie...)


Grypa Ptaków

Uwaga! Zmiany zasad utrzymywania drobiu. Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków (czytaj rozporządzenie  Dz. U. z 2017 r. poz. 722).


Uwaga rolnicy - posiadacze zwierząt zobowiązani są do dokonania spisu zwierząt czytaj całe ogłoszenie


nie pal plastiku 001INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów czytaj cały artykuł...


logo lgszz Uzyskaj wsparcie na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej w LGD czytaj całe ogłoszenie


logo lgszz Informacja o działalności LGD Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska (czytaj więcej..)


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu dot. wpisu do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (czytaj całość...)  
obejmującą m.in. produkcję, uprawę produktów roślinnych, takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami ( bez znaczącej zmiany ich charakteru np. mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie owoców, suszenie zbóż )


500plus   Informacje na temat Programu Rodzina 500 + (czytaj więcej..)


1442494940 FEZ-03 Nowe wzory formularzy podatkowych (deklaracji, informacji...), (do pobrania wzory formularzy...)


Informacja dotycząca podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (czytaj całość...)


Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Stary Zamość (czytaj więcej..)


Nowe zasady ubezpieczeń społecznych (czytaj więcej...)


wzor id miniWzór i zabezpiczenia nowego dowodu osobistego (plik PDF)


info button Informacja dotycząca podpisywania umów na odbiór odpadów przez przedsiębiorców z przedsiębiorstwem wywozu odpadów (czytaj więcej...)

Narodowe Czytanie 5 września 2017

Narodowe Czytanie 5 września 2017

| GALERIA | Tegoroczną ogólnopolską akcję Narodowego Czytania w gminie Stary Zamość zorganizowały wspólnie biblioteka... >>
Święto pieczonego ziemniaka 2017

Święto pieczonego ziemniaka 2017

| GALERIA | Tegoroczne święto pieczonego ziemniaka z udziałem członków Koła Gminnego Emerytów I Rencistów w Starym Zamo... >>
Święto plonów w Udryczach 2017

Święto plonów w Udryczach 2017

| GALERIA | Niesiemy złote kłosy Z naszych zielonych pól Niech błogosław Bóg Niesiemy żniwny wieniec Kłos ciężki s... >>
Pamięć o 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Pamięć o 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

| GALERIA | 1 września w całym kraju obchodzone są uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. O tej... >>
Zaproszenie na warsztaty z rękodzieła 11.10.2017

Zaproszenie na warsztaty z rękodzieła 11.10.2017

  Zapraszamy na warsztaty rękodzieła Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska zaprasza na bezpłat... >>
Powiatowe Święto plonów w Skierbieszowie

Powiatowe Święto plonów w Skierbieszowie

| GALERIA | 27 sierpnia 2017 roku w Skierbieszowie odbyły się powiatowo- gminne dożynki. ... >>
Święto plonów

Święto plonów

| GALERIA | Współcześnie dożynki obchodzone są, podobnie jak i dawniej, gdy już pokoszone są wszystkie zboża.... >>
Sierpniowy rajd rowerowy

Sierpniowy rajd rowerowy

| GALERIA | W drugim w tym roku rajdzie rowerowym po okolicy organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamo... >>
Konkurs fotograficzny (wrzesień 2017) „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”

Konkurs fotograficzny (wrzesień 2017) „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do wzięcia  udziału w konkursie... >>
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamość 2017

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamość 2017

| GALERIA | Tegoroczny letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamość odbył się w niedzielę 16 lipca 2017... >>
Zawody OSP w Jacni

Zawody OSP w Jacni

| GALERIA | 9 lipca 2017 roku w Jacni gm. Adamów odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z gmin... >>
Igrzyska LZS w Krasnobrodzie 25.06.2017

Igrzyska LZS w Krasnobrodzie 25.06.2017

| GALERIA | W niedziele 25 czerwca 2017 roku w Krasnobrodzie odbyły sie XVIII Powiatowe Igrzyska Ludowych Zespołów... >>